لینا روزبه: هیچ پوششی به اندازه برقع ترسناک نیست
لینا روزبه: هیچ پوششی به اندازه برقع ترسناک نیست

خبرگزاری زنان افغانستان: لینا روزبه حیدری خبرنگار اهل افغانستان به مناسبت جشن هالوین در اعتراض به محدودیت های وضع شده و پوشش اجباری برقع بر زنان درافغانستان با پوشیدن برقع در خیابانهای یکی از کشورهای خارجی ظاهر شد. او در پست فیسبوکی نوشته است که« من هیچ وقت برای هالووین، لباس یا کاستیوم، نپوشیدم ولی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: لینا روزبه حیدری خبرنگار اهل افغانستان به مناسبت جشن هالوین در اعتراض به محدودیت های وضع شده و پوشش اجباری برقع بر زنان درافغانستان با پوشیدن برقع در خیابانهای یکی از کشورهای خارجی ظاهر شد.

او در پست فیسبوکی نوشته است که« من هیچ وقت برای هالووین، لباس یا کاستیوم، نپوشیدم ولی امسال حس کردم وظیفه من است تا خوفناکی و زشتی و پلشتی این تکه لباس وحشتناک و مخوف و غیر انسانی را که طالبان بنام دین بر زنان مظلوم افغانستان تحمیل کردند، بنمایش بگذارم.»

خانم حیدری در مورد واکنش مردم به این پوشش چادری یا برقع نوشته است که حین قدم زدن در سرک «خیلی ها در کوچه از من ترسیدند و برخی حتی از من میپرسیدند که کی هستم، زن یا مرد!…این سوال شان مرا بیاد انتحار کننده های طالبان افگند که با پوشش برقع، خود را در مسجد و در مراسم عید و اینجا و انجا، منفجر میساختند! و در این انفجار ها، هزاران زن و مرد و کودک بی گناه هموطن ما را کشتند! این خود یک دلیل مهم دیگر برای انزجار و نفرت از این خریطه برای مردم سرزمین ماست!»

او همچنان گفته است که هیچ لباسی به اندازه برقع یا چادری ترسناک و مخوف نیست.

او در اعتراض به پوشش اجباری برقع بر زنان در افغانستان نوشته است:«اسلام، صورت زن را حذف نمیکند، هویت زن را نفی نمیکند و پوشیدن نقاب و برقع را بر زنان حکم نکرده است. اگر حکم میکرد، در حج و حین نماز نیز زنان باید این [خریطه نجس] را میپوشیدند.»

خانم حیدری همچنان خاطر نشان کرده است که هیچ قدرتی قادر به حذف هویت زنان و انکار اهمیت زن در جامعه نشده و نخواهد شد و «برقع را روزی به آتش خواهیم کشید!.»

این اعتراض خانم حیدری با واکنش هایی زیادی روبرو شد تاجاییکه او مجبور شد پست فیسبوک اش در این مورد را بردارد.

برقع یا چادری یکی از پوشش های جنجالی است که طالبان پوشیدن آن را بر زنان اجباری کردند. این نوع پوشش در پاکستان و افغانستان مروج است و در بیست سال گذشته وتجربه دموکراسی در افغانستان، این پوشش براساس عنعنات و فضای جامعه مرد سالارانه و‌پدر سالانه بر زنان تحمیل میشد.