متجاوز بر دختر هشت ساله دستگیر شد
متجاوز بر دختر هشت ساله دستگیر شد

پلیس کابل از دستگیری متجاوز بر دختر هشت ساله در کابل خبر می دهد؛ این شخص که ذکرالله فرزند عبدالاحد نام دارد خود را چوکی دار و محصل معرفی می کند. این شخص روز گذشته در کارته سخی دختر هشت ساله ای را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. سخنگوی وزارت داخله از فرستاده شدن […]

پلیس کابل از دستگیری متجاوز بر دختر هشت ساله در کابل خبر می دهد؛ این شخص که ذکرالله فرزند عبدالاحد نام دارد خود را چوکی دار و محصل معرفی می کند. این شخص روز گذشته در کارته سخی دختر هشت ساله ای را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.
سخنگوی وزارت داخله از فرستاده شدن دوسیه متهم به سارنوالی خبر می دهد.