مجری تلویزیون خصوصی راه فردا بازداشت شد
مجری تلویزیون خصوصی راه فردا بازداشت شد
خانه آزادی بیان از بازداشت احمدشاه علم‌یار مجری تلویزیون خصوصی راه فردا در ولایت غزنی خبر داده‌ است.

خانه آزادی بیان از بازداشت احمدشاه علم‌یار مجری تلویزیون خصوصی راه فردا در ولایت غزنی خبر داده‌ است.

خانه آزادی بیان روز پنجشنبه ۲۰ ثور، در صفحه‌ی اجتماعی اکس خود اعلام کرد که استخبارات گروه طالبان یک هفته پیش احمدشاه علمیار، مجری تلویزیون خصوصی راه فردا را در ولایت غزنی بازداشت کرده است.

در خبرنامه این سازمان ذکر شده است که گروه طالبان این خبرنگار را پس از بازداشت از ولایت غزنی به شهر کابل انتقال داده‌اند.

نزدیکان این خبرنگار گفته‌اند که علمیار در ریاست چهل استخبارت گروه طالبان در شهر کابل زندانی است.

خانه‌ی آزادی بیان خواستار آزادی فوری احمدشاه علمیار از سوی این گروه شده‌اند.

گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، شماری از خبرنگاران را به دلایل نامعلوم بازداشت نموده‌اند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان