محتسبین طا.لبان به راننده‌ها؛ موسیقی نشنوید و زنان را بدون محرم سوار نکنید
محتسبین طا.لبان به راننده‌ها؛ موسیقی نشنوید و زنان را بدون محرم سوار نکنید

خبرگزاری زنان افغانستان: در تازه‌ترین مورد، محتسبین اداره امر به معروف و نهی‌ از منکر طا.لبان در شهر کابل به راننده‌ها دستور داده است تا در موترهای‌شان صدای موسیقی را بلند نکنند. بر اساس گفته‌های منابع، محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا.لبان همچنان در پسته‌خانه‌ها از راننده‌ها خواسته و دستور صادر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در تازه‌ترین مورد، محتسبین اداره امر به معروف و نهی‌ از منکر طا.لبان در شهر کابل به راننده‌ها دستور داده است تا در موترهای‌شان صدای موسیقی را بلند نکنند.

بر اساس گفته‌های منابع، محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا.لبان همچنان در پسته‌خانه‌ها از راننده‌ها خواسته و دستور صادر نموده است؛ که زنان « بدحجاب و بدون محرم» را سوار بر موترهای شان نکنند.

قابل ذکر است قبل از دستور منع پخش آهنگ در داخل موتر و سوار نکردن زنان بدون محرم در موترها، طا.لبان دستور بستن خیاطی‌های زنانه در شهر مزار شریف را نیز صادر کرده بود و گفته بود که زنان حق کار در بیرون از خانه‌های شان را ندارند.