محد‌ودیت‌های رسانه‌‌ای و سانسور اطلاعات؛ اوضاع رسانه‌های افغانستان بسیار وخیم است
محد‌ودیت‌های رسانه‌‌ای و سانسور اطلاعات؛ اوضاع رسانه‌های افغانستان بسیار وخیم است

خبرگزاری زنان افغانستان: در حال حاضر اوضاع رسانه‌ها در افغانستان بسیار نگران کننده و وخیم است. طا.لبان، تمامی اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات را سانسور می‌کند. محدودیت رسانه‌ها و سانسور اطلاعات می‌تواند اعتبار رسانه‌ها و آزادی بیان را لطمه بزنند. زیرا وجود محدودیت‌ها و سانسور باعث می‌شود که اطلاعات به صورت ناقص یا تحریف شده به […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در حال حاضر اوضاع رسانه‌ها در افغانستان بسیار نگران کننده و وخیم است. طا.لبان، تمامی اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات را سانسور می‌کند. محدودیت رسانه‌ها و سانسور اطلاعات می‌تواند اعتبار رسانه‌ها و آزادی بیان را لطمه بزنند. زیرا وجود محدودیت‌ها و سانسور باعث می‌شود که اطلاعات به صورت ناقص یا تحریف شده به مخاطبان منتقل شود و این امر می‌تواند منجر به افزایش ناامیدی و عدم اعتماد به رسانه‌ها شود.

حامد اسم “مستعار” یکی از خبرنگاران در یک مصاحبه اختصاصی با ما می‌گوید: « تمام محتوای رسانه‌ها در اختیار طا.لبان است. ما هیچ‌گونه خبر، گزارش و اطلاعات را بدون بررسی طا.لبان نشر نمی‌توانیم. طا.لبان به طور مستقیم به‌ رسانه‌ها دستور می‌دهند کدام محتوا را نشر کنیم و کدام موضوع را نشر نکیم”.

گزارش‌ها حاکی از این است که طا.لبان، در اولین اقدام خود برای فعالیت رسانه‌ها طرز‌العمل یازده ماده‌ای را تهیه کرد و با اعمال فشار و تهدید رسانه‌ها را مجبور کرده که این طرزالعمل وزارت‌های “اطلاعات و فرهنگ” و “امر به معروف و نهی از منکر” این گروه را پیروی کنند. بر اثر این فشارها روزنامه‌ها از چاپ بازمانده‌اند. نشرات بسیاری از رسانه‌ها، به‌ویژه محتوای نشراتی رسانه‌های صوتی و تصویری در افغانستان تغییر کرد.

این محدودیت‌ها و سانسور اطلاعات باعث شده که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان در معرض خطر قرار بگیرند و نتوانند به طور آزادانه و بدون تهدید اطلاعات را منتشر کنند. این امر باعث نگرانی جهانی شده و بسیاری از سازمان‌ها و کشورها از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از طا.لبان خواسته‌اند تا آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند.

امیدواریم که جامعه جهانی جهت احیای رسانه‌ها و آزادی بیان بالای طا.لبان فشار آورده و طا.لبان به درخواست‌های جامعه بین‌المللی گوش فرا دهند و آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند.