محدودیت تازه طالبان بر زنان
محدودیت تازه طالبان بر زنان

کارمندان زن و استادان دانشگاه نیز تا امر ثانی از رفتن به دانشگاه ها منع شدند مولوی ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان در جلسه‌ای با کارمندان وزارت معارف و نمایندگانی از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور دستوری جدید صادر کرده است. بر اساس این دستور سر  از روز شنبه( سوم جدی ۱۴۰۱)  تا «امر ثانی»  […]

کارمندان زن و استادان دانشگاه نیز تا امر ثانی از رفتن به دانشگاه ها منع شدند
مولوی ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان در جلسه‌ای با کارمندان وزارت معارف و نمایندگانی از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور دستوری جدید صادر کرده است.
بر اساس این دستور سر  از روز شنبه( سوم جدی ۱۴۰۱)  تا «امر ثانی»  به هیچ زنی اجازه ورود به دانشگاه‌ها داده نشود.
نمایندگان وزارت تحصیلات عالی، این دستور را به مسئولان تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان ابلاغ کرده‌اند و هشدار داده‌اند که در صورت عملی نشدن این دستور، مسئولان دانشگاه‌ها با مجازات سنگینی مواجه می‌شوند.
براساس این دستور، استادان و کارمندان زن حق کار کردن در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ندارند.
این درحالیست که یک روز قبل،دانش آموزان و دانشجویان دختر از رفتن به مراکز آموزشی منع شدند  و اکنون به زنان کارمند و اساتید زن در دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی نیز اجازه ورود داده نمی‌شود.
خبرگزاری زنان افغانستان