محرومیت از حق کار وتحصیل زنان؛  ۳۰۰۰ زن ودختر از آزمون exit exam محروم‌ شده اند
محرومیت از حق کار وتحصیل زنان؛  ۳۰۰۰ زن ودختر از آزمون exit exam محروم‌ شده اند

خبرگزاری زنان افغان: پس از فرمان مسدودشدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، اشتراک زنان دختران در آزمون های کنکور دانشگاه های خصوصی نیز به تعویق افتاده است و دانشجویان دانشگاه طب نیز در انتظار سپری کردن امتحان اجازه‌ی فعالیت پزشکی اند. طالبان اخیرا امتحان اجازه‌ی فعالیت از پسران دانشجوی طب را […]

خبرگزاری زنان افغان:

پس از فرمان مسدودشدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، اشتراک زنان دختران در آزمون های کنکور دانشگاه های خصوصی نیز به تعویق افتاده است و دانشجویان دانشگاه طب نیز در انتظار سپری کردن امتحان اجازه‌ی فعالیت پزشکی اند.

طالبان اخیرا امتحان اجازه‌ی فعالیت از پسران دانشجوی طب را اخذ کردند اما درمورد آزمون دختران هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اما دختران نا امید و نگران آینده‌ی پزشکی شان هستند.

سهیلا رفیعی، یکی از دانشجویان طب در دانشگاه کابل به خبرگزاری زنان افغان گفت:« هفت سال زحمت کشیدم ودرس خواندم که داکتر شوم حالا صرف بخاطر یک ازمون نتیجه تمام تلاشهای ما ضرب صفر شد.»

سیما پارسی یکی دیگر از دانش آموخته‌ی طب در یک دانشگاه خصوصی می‌گوید:« من تمام انرژی و‌وقتم را صرف آموزش طب کردم و اکنون طالبان به من اجازه نمی‌دهند که آزمون بدهم و جواز فعالیت بگیرم نگران خودم و سرنوشت دیکر زنانی هستم که به کمک ما احتیاج دارند.»

به گفته‌ی یک عضو شورای طبی افغانستان در آزمون Exit Exam امسال حدود ده هزار تن ثبت نام کرده بودند که تنها سه هزار تن آن زنان و دختران بودند. هفت هزار نفر این آزمون را سپری کرده اما سه هزار زن ودختر صرف بخاطر جنسیت شان نتوانستند ازمون بدهند و طالبان درمورد برگزاری این آزمون تصمیمی نگرفتند.