محکمه صحرایی در پروان: طالبان چهار پسر و دو دختر را شلاق زدند
محکمه صحرایی در پروان: طالبان چهار پسر و دو دختر را شلاق زدند

گروه طالبان در ولایت پروان در یک محکمه صحرایی چهار پسر و دودختر را در محضر عام شلاق زدند. این محکمه ناوقت روز گذشته(دوشنبه، ۱۵ حوت ۱۴۰۱) در میدان فوتبال لیسه عالی جبل السراج برگذار شده است. اتهام این جوانان فرار از منزل و قماربازی گفته شده است. این درحالیست که در بیشتر از یک […]

گروه طالبان در ولایت پروان در یک محکمه صحرایی چهار پسر و دودختر را در محضر عام شلاق زدند.
این محکمه ناوقت روز گذشته(دوشنبه، ۱۵ حوت ۱۴۰۱) در میدان فوتبال لیسه عالی جبل السراج برگذار شده است.
اتهام این جوانان فرار از منزل و قماربازی گفته شده است.
این درحالیست که در بیشتر از یک سال گذشته طالبان حداقل ۵۱ محکمه صحرایی برگذار کرده اند و تاکنون ۹۳ زن ۴۰۲ مرد را در محضر عام شلاق زدند و یا تیرباران کردند.