مراسم عروسی دسته جمعی ۱۲ زوج در ولایت بامیان برگزار شد
مراسم عروسی دسته جمعی ۱۲ زوج در ولایت بامیان برگزار شد

مراسم عروسی ۱۲ زوج همزمان بصورت دسته جمعی در ولایت بامیان برگزار شد. شماری از این زوج‌ها می‌گویند بدلیل وضعیت بد اقتصادی سال‌هاست که نتوانسته‌اند مراسم عروسی برگزار کنند. محمد جواد یکی از این داماد‌ها است که پس از گذشت سه سال از مراسم نامزدی نتوانسته است عروسی کند، او می‌گوید افزایش فقر، بلند بودن […]

مراسم عروسی ۱۲ زوج همزمان بصورت دسته جمعی در ولایت بامیان برگزار شد.
شماری از این زوج‌ها می‌گویند بدلیل وضعیت بد اقتصادی سال‌هاست که نتوانسته‌اند مراسم عروسی برگزار کنند.

محمد جواد یکی از این داماد‌ها است که پس از گذشت سه سال از مراسم نامزدی نتوانسته است عروسی کند، او می‌گوید افزایش فقر، بلند بودن گله و جهزیه و مصارف گزاف عروسی در اجتماع باعث شده بسیاری از جوانان همانند او عروسی نتوانند و یاهم از بهر پیدا کردن مصارف بلند عروسی به خارج بروند.
هوا جوادی یکی از این عروس‌ها، از اینکه خودش را در کنار همسرش میبیند احساس خوشحالی می‌کند. او می‌گوید، رسم و عنعنات نا پسند، افزایش شیربها و طویانه باعث تاخیری ازدواج میان جوانان می‌شود. او از خانواده‌ها می‌خواهند که بستر ازدواج‌ها را برای جوانان به گونه‌ی بهتر و آسان‌تر فراهم سازند.

همزمان با این شمار از والدین زوج‌ها می‌گویند در صورت عدم مشارکت در این برنامه، ممکن تا سال‌های دیگر قادر به برگزاری مراسم ازدواج برای فرزندان شان نباشند.

مسوولان برگزار کننده می‌گویند، این برنامه با کمک مالی چند تن از خییرین به منظور فراهم سازی زمینه‌های ازدواج با کمترین هزینه برای جوانان ایجاد شده است.