مرا ببخش
مرا ببخش

خالده تحسین متولد سال۱۳۴۹ هجری خورشیدی است، خالده تحصیلاتش را در رشته ادبیات در دانشگاه کابل به درجه لیسانس به اتمام رسانده است. خالده قبل از وارد شدن به دانشگاه رو به سرایدن شعر کرد که بیشتر اوقات غزل مسرود. اکنون در کنار غزل شعر نمایی و سپید نیز میسراید. همسفر خالده نیز شاعر توانمندی […]

خالده تحسین متولد سال۱۳۴۹ هجری خورشیدی است، خالده تحصیلاتش را در رشته ادبیات در دانشگاه کابل به درجه لیسانس به اتمام رسانده است.
خالده قبل از وارد شدن به دانشگاه رو به سرایدن شعر کرد که بیشتر اوقات غزل مسرود. اکنون در کنار غزل شعر نمایی و سپید نیز میسراید. همسفر خالده نیز شاعر توانمندی است، محب بارش آموزگار دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و مدیر مسئول مجله وزین سپیده میباشد. در این اواخر نخستین مجموعه شعری خالده تحت عنوان”ابر کوچک غزل” به نشر رسیده است.
نمونه ی از شعرخالده تحسین:

مرا ببخش الا یار چون غمی دارم

مرا ببخش اگر از گذشته بیزارم

مرا ببخش اگر درد میکَشی از من

مرا ببخش که من عقده زار بی بارم

خدای من به کجا‌ها روم ز غصه و درد

شکست عالم چینی نمای پندارم

نمی شود که ترا در دلم نهان سازم

تو در صدای منی من صدای بازارم

من آسمان نیم ابر کوچک غزلم

ترا به ملک عجیب قصیده می‌بارم

ترا به اوج غزل‌های خود به اوج غمم

ترا به سینه‌ی هر واژه واژه می‌کارم