مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب رای دادند!
مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب رای دادند!

مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن “برقع” و “نقاب” توسط زنان مسلمان در مکان های عمومی رای دادند. حزب راست گرای “مردم سوئیس” با استناد به شعار “اسلام رادیکال را متوقف کنید!” پیشنهاد همه پرسی درباره ممنوعیت پوشش صورت را مطرح کرد و در این همه پرسی مردم به ممنوعیت پوشیدن برقع رأی دادند. یکی از […]

مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن “برقع” و “نقاب” توسط زنان مسلمان در مکان های عمومی رای دادند.

حزب راست گرای “مردم سوئیس” با استناد به شعار “اسلام رادیکال را متوقف کنید!” پیشنهاد همه پرسی درباره ممنوعیت پوشش صورت را مطرح کرد و در این همه پرسی مردم به ممنوعیت پوشیدن برقع رأی دادند.

یکی از گروه های اسلام گرای سوئیس گفته که امروز “روزی سیاه” برای مسلمانان است.

پیش از این دولت سوئیس گفته بود که نباید نحوه پوشش زنان را به آن ها تحمیل کرد.