مرکز خبرنگاران افغانستان: طا.لبان محدودیت نشر صدای زنان را در ولایت هلمند پایان بخشد
مرکز خبرنگاران افغانستان: طا.لبان محدودیت نشر صدای زنان را در ولایت هلمند پایان بخشد

خبرگزاری زنان افغانستان: در حالی‌که از ابتدای ماه اسد سال روان، از ممنوعیت نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی در ولایت هلمند “۵ ماه” می‌گذرد، مرکز خبرنگاران افغانستان این دستورالعمل طا.لبان را “تبعیض آمیز” عنوان کرده است. این نهاد “دی‌روز یکشنبه،۳جدی” در اعلامیه‌ای این ممنوعیت را تبعیض آمیز و نقض حقوق اساسی زنان و فعالیت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در حالی‌که از ابتدای ماه اسد سال روان، از ممنوعیت نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی در ولایت هلمند “۵ ماه” می‌گذرد، مرکز خبرنگاران افغانستان این دستورالعمل طا.لبان را “تبعیض آمیز” عنوان کرده است.

این نهاد “دی‌روز یکشنبه،۳جدی” در اعلامیه‌ای این ممنوعیت را تبعیض آمیز و نقض حقوق اساسی زنان و فعالیت آنان در رسانه‌ها عنوان کرده‌است.

مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است، اداره‌ای محلی طا.لبان در ولایت هلنمد در ماه اسد سال روان، نشر و پخش صدای زنان را از رسانه‌های محلی این ولایت، چه از طریق برنامه‌های مستقیم و غیر مستقیم منع کرده بود، اکنون پنج ماه از آن می‌گذرد، این در حالی‌ست که این محدودیت طا.لبان در ولایت هلمند بی سابقه بوده و در هیچ کدام از ولایت های دیگر تا هنوز در این حد دیده نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه‌ای اجرای این دستور به شدت تبعیض‌آمیز و نقض‌حقوق انسانی و اساسی زنان و فعالیت آنان در رسانه‌ها را هر چه زودتر پایان دهد.

لازم به ذکر است، اداره‌ای اطلاعات و فرهنگ طا.لبان در ولایت هلمند دستور صادر نموده که حتی اعلان‌های آگاهی‌دهی عامه در مورد مسائل صحی و مصئونیتی را نباید تحت هیچ عنوان و شرایطی که صدای زن در آن بلند باشد را نشر کند.

طا.لبان از زمان گرفتن قدرت در افغانستان، محدودیت‌های بیشماری را بر علیه حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌‌های کشور وضع کرده است.