مرگ مرموز یک یوتیوبر جوان در شهر کابل 
مرگ مرموز یک یوتیوبر جوان در شهر کابل 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از مرگ مرموز یک یوتیوبر معروف در شهر کابل خبر می‌دهند. بر اساس ادعای منابع محلی، حورا سادات یک دختر یوتیوبر معروف سه روز قبل به گونه‌ی مرموز جان باخته است. یک‌ منبع نزدیک به حورا سادات به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: «حورا جان اخیرا در خانواده از مشکلات و […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از مرگ مرموز یک یوتیوبر معروف در شهر کابل خبر می‌دهند. بر اساس ادعای منابع محلی، حورا سادات یک دختر یوتیوبر معروف سه روز قبل به گونه‌ی مرموز جان باخته است.

یک‌ منبع نزدیک به حورا سادات به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: «حورا جان اخیرا در خانواده از مشکلات و خشونت‌های خانوادگی رنج می‌برد ما فقط خبر شدیم که مسموم شده بود اما بعد از مسمومیت جان باخته است.»

این منبع در مورد چگونگی مسمومیت او توضیحی نداد، اما می‌گوید او دچار مسمومیت غذایی شده بود.

از سویی هم همکاران حورا سادات در یوتیوب از زبان خانواده‌ی این یوتیوبر جوان، مرگ او را تایید کردند.

یکی از همکاران بانو سادات با نشان دادن قبری که مشخص است به تازه‌گی حفر شده به طرفداران او در یوتیوب، برایش طلب مغفرت می‌کند.

قابل یادآوری است که حورا سادات از دیر زمانی بدینسو در شبکه‌ی اجتماعی یوتیوب فعالیت داشت و با تولید برنامه‌های اجتماعی برخی از مشکلات اجتماعی در سطح شهر را به چالش می‌کشید.

طرفداران او مرگ او را پرسش برانگیز خوانده و خواستار تحقیقات در مورد چگونگی مرگ و دفن خاموشانه‌ی او از سوی خانواده اش شده اند.