مسئولان دانشگاه بامیان: ادامه تحصیلات در اوقات جداگانه باعث مصونیت بیشتر برای دختران شده است.
مسئولان دانشگاه بامیان: ادامه تحصیلات در اوقات جداگانه باعث مصونیت بیشتر برای دختران شده است.

پس از تحولات سیاسی اخیر و روی کار آمدن حکومت طالبان، تغییرات جدی در سطح معارف کشور به میان آمد. این تغییرات از سطح ابتدائی شروع و تا سطح عالی ادامه یافته است. اینجا دانشگاه بامیان، در گذشته‌ها روند تدریس و آموزش به گونه‌ی مختلط با اشتراک دانشجویان دختر و پسر انجام می‌شد اما در […]

پس از تحولات سیاسی اخیر و روی کار آمدن حکومت طالبان، تغییرات جدی در سطح معارف کشور به میان آمد. این تغییرات از سطح ابتدائی شروع و تا سطح عالی ادامه یافته است.
اینجا دانشگاه بامیان، در گذشته‌ها روند تدریس و آموزش به گونه‌ی مختلط با اشتراک دانشجویان دختر و پسر انجام می‌شد اما در حال حاضر بر بنیاد اطلاعات مسئولان دانشگاه این ولایت، روند تدریس در دو وقت جداگانه صورت می‌گیرد.
محمد سلیم فیضی رییس دانشگاه بامیان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید، ادامه تحصیل به صورت جداگانه مصونیت بهتر در مسیر راه و داخل صنوف درسی برای دختران فراهم کرده است. افزون بر این رضایتمندی افهام و تفهیم درسی میان اساتید و دانشجویان را نیز در پی داشته است.
آقای فیضی همچنان می‌گوید، هم‌اکنون بیش از دو هزار و پنج‌صد تن دخترخانم مصروف ادامه تحصیل هستند و از امتیاز‌های مانند لیله و اعاشه مستفید می‌شوند.
از سوی هم سکینه یوسفی یک تن از دانشجویان دانشگاه بامیان می‌گوید، با آنکه مخالف پوشش حجاب اسلامی نیست اما محدودیت‌های اجباری همانند پوشش کامل صورت، ممانعت از راه اندازی برنامه‌های اجتماعی و عدم شرکت در ورکشاپ‌ها برای دختران وضع شده است.
بانو یوسفی می‌گوید نگران است که ادامه وضع محدودیت‌ها فراروی دختران در مکان تحصیلی و ممانعت آنان از فراگیری آموزش باعث عقب‌ماندگی جامعه‌ و نسل‌های آینده کشور گردد.
نجیبه پناهی یک تن از دیگر دانشجویان دختر در بامیان با کشیدن آه عمیق می‌گوید، هیچ‌کس نمی‌داند ما برای رسیدن به قله‌های بلند رویا‌های ما چقدر زحمت می‌کشیم!، او به آرمان اینکه روزی بتواند در کنار مردان برای پیشرفت کشور خدمت کند فاصله‌های زیادی را طی کرده تا سند تحصیلی خویش را بدست بیاورد.
خانم پناهی می‌گوید، منتظر زمانی است که همه به چشم یک انسان دیده شود و کرامت انسانی همگان بطور یکسان مورد احترام قرار گیرد.