مطیع‌الله ویسا فعال حق آموزش آزاد شد
مطیع‌الله ویسا فعال حق آموزش آزاد شد

خبرگزاری زنان افغانستان: مطیع‌الله ویسا یکی از فعالین آموزش دختران و رئیس انجمن راه‌قلم پس از ماه‌ها زندانی بودن از بند طا.لبان آزاد شد. مطیع‌الله ویسا هفتم حمل سال جاری از سوی نیروهای طا.لبان بازداشت و زندان شده بود. نزدیکان این فعال آموزش برای دختران آزادی وی را تایید کرده است. چهره‌های برجسته‌ی حقوق بشر، […]

خبرگزاری زنان افغانستان: مطیع‌الله ویسا یکی از فعالین آموزش دختران و رئیس انجمن راه‌قلم پس از ماه‌ها زندانی بودن از بند طا.لبان آزاد شد.

مطیع‌الله ویسا هفتم حمل سال جاری از سوی نیروهای طا.لبان بازداشت و زندان شده بود.

نزدیکان این فعال آموزش برای دختران آزادی وی را تایید کرده است.

چهره‌های برجسته‌ی حقوق بشر، حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری بارها درخواست آزادی ویسا را مطرح کرده بودند.