معافیت محدود مالیاتی برای دکانداران؛ تداوم کرایه بر غرفه‌داران
معافیت محدود مالیاتی برای دکانداران؛ تداوم کرایه بر غرفه‌داران
وزارت مالیه طالبان از معافیت مالیات آن عده دکاندارانی خبر داده است که فروشات ناخالص (دخل) سالانه آنان ۲ میلیون افغانی یا کمتر از آن باشد و مالیات دکاندارانی که فروشات ناخالص سالانه آنها بیشتر از دو میلیون افغانی باشد براساس ضریب ثابت (۰.۳) فیصد محاسبه می‌شود، در حالی که پیش از این، نرخ تثبیت مالیه اصناف (۰.۵) فیصد بود.

وزارت مالیه طالبان از معافیت مالیات آن عده دکاندارانی خبر داده است که فروشات ناخالص (دخل) سالانه آنان ۲ میلیون افغانی یا کمتر از آن باشد و مالیات دکاندارانی که فروشات ناخالص سالانه آنها بیشتر از دو میلیون افغانی باشد براساس ضریب ثابت (۰.۳) فیصد محاسبه می‌شود، در حالی که پیش از این، نرخ تثبیت مالیه اصناف (۰.۵) فیصد بود.

شماری از شهروندان با توجه به رکود بازار، بیکاری و وجود قدرت پایین خرید، خواهان رفع محدودیت‌های گوناگون وضع شده در عرصه‌های مختلف بر مردم به ویژه محدودیت‌های وضع شده در برابر حقوق اساسی دختران و زنان هستند.

در واکنش به این تصمیم اداره مالیات طالبان غرفه‌داران و دستفروشان کنار جاده‌ها از کرایه‌های گزاف غرفه‌های شان که از سوی مسئولان نواحی شهرداری‌های طالبان از دو سال بدینسو وضع شده و به صورت ماهوار اخذ می‌شوند شاکی هستند و می‌گویند براساس این مشکل در اکثر نقاط شهرها غرفه‌داران از پرداخت کرایه عاجز مانده و مجبور شده اند از کار دست بکشند و در مقابل مسئولان شهرداری غرفه‌های آنها را ضبط کرده و بر داشته اند و همین امر باعث تخلیه شدن روی جوی‌های کنار سرک‌ها شده است. آنان با شکوه از نبود کار و فروشات خواستار معافیت کرایه بر غرفه‌هایشان از سوی شهرداری‌های طالبان می‌باشند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان