معترضان در آلمان: آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شده و طالبان تحریم شود
معترضان در آلمان: آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شده و طالبان تحریم شود

خبرگزاری زنان افغانستان:تحصن و اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی وارد نهمین روز شد او به دلیل وضعیت وخیم صحی راهی بیمارستان شد اما معترضان از شماری از شهرهای آلمان برای حمایت از تمنا به محل اعتراض او رفتند و با صدور قطعنامه‌ای به دولت آلمان و سایر سازمانهای حقوق بشری هشدار دادند که اگر اتفاقی […]

خبرگزاری زنان افغانستان:تحصن و اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی وارد نهمین روز شد او به دلیل وضعیت وخیم صحی راهی بیمارستان شد اما معترضان از شماری از شهرهای آلمان برای حمایت از تمنا به محل اعتراض او رفتند و با صدور قطعنامه‌ای به دولت آلمان و سایر سازمانهای حقوق بشری هشدار دادند که اگر اتفاقی برای معترضین بیافتد آنان به دلیل بی توجهی باید پاسخگو باشند.

گروهی از معترضان که امروز(شنبه، ۱۸ سنبله ۱۴۰۲ خورشیدی) به محل اعتراض تمنا در غرب شهر کلن آلمان رفتند در قطعنامه پنج ماده‌ای شان از جامعه جهانی و دولت آلمان خواستند که صدای زنان معترض آلمان را بشنوند.

در قطعنامه‌ی معترضان آمده است:« درحالیکه زنان معترض افغانستان برای رسیدن به انسانی ترین خواسنتهای شان قربانی میدهند، طالبان در پیشگاه ملل جهان به جنایات و ستم شان علیه زنان و مردان افغانستان ادامه میدهند و سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت های مستند و مستدل گروه طالبان مردم را نگران ساخته است. »

معترضان همچنان خاطر نشان کردند که طالبان تمام حقوق اساسی بشری را نقض کردند و در دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را به روی زنان و دختران بستند و آنان را به پستوی خانه رانده اند. سکوت جامعه بین المللی در برابر جنایات مستند و مستدل گروه طالبان ودرمقابل فراهم سازی کمک های مالی برای آنان عمیقا زنان و مردان افغانستان را مایوس و نگران ساخته است.

معترضان در قطعنامه شان از جامعه جهانی و دولت آلمان خواستند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و مطابق آن طالبان را تحریم کرده و دست از کمک های مالی زیر عنوان کمک های بشردوستانه که ازعوامل اصلی تداوم سلطه¬ی طالبان است دست بردارد.

در قطعنامه همچنان آمده است:«دولت ها باید سفرهای طالبان به کشورهای اروپایی را تحریم کند و مردم،جامعه مدنی و احزاب سیاسی در کشورهای جهان بر دولتها فشار وارد کنند تا حمایت های مالی طالبان قطع شود.»

معترضان هشدار دادند که در صورت بی توجهی دولت آلمان و جامعه جهانی به وضعیت معترضان و اعتصاب کنندگان اگر اتفاقی برای آنها بیافتد دولت آلمان به دلیل بی توجهی مسوول خواهد بود.

تمنا زریاب پریانی از اول سپتمبر ۲۰۲۳ دست به تحصن و اعتصاب غذایی زده و گفته بود که تا دوازدهم سپتمبر اعتصاب می‌کند اما در گفتگویی با رسانه ها گفته است که تا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست از اعتصاب غذایی برنداشته و به اعتراضش ادامه می‌دهد.