معترضین درکانادا: نسل کشی هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران درافغانستان متوقف شود 
معترضین درکانادا: نسل کشی هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران درافغانستان متوقف شود 

معترضین درکانادا: نسل کشی هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران درافغانستان متوقف شود خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از مهاجران افغان مقیم ونکوور کانادا روز یکشنبه(اول دلو ۱۴۰۲) دراعتراض به کشتار سیستماتیک هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران ازسوی طالبان به بهانه حجاب گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. آنان با سردادن شعارهای ضد طالبانی و فریاد های […]

معترضین درکانادا: نسل کشی هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران درافغانستان متوقف شود

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از مهاجران افغان مقیم ونکوور کانادا روز یکشنبه(اول دلو ۱۴۰۲) دراعتراض به کشتار سیستماتیک هزاره ها و اختطاف خودسرانه دختران ازسوی طالبان به بهانه حجاب گردهمایی اعتراضی برگزار کردند.

آنان با سردادن شعارهای ضد طالبانی و فریاد های عدالت و آزادی خواستار به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها درافغانستان شدند.

در قطعنامه ی که از سوی معترضین کانادا منتشر شده آمده است که پس از تسلط طالبان، هزاره ها از ارگانهای دولتی و نظامی بصورت کامل حذف شدند. سیاست کوچ اجباری و غصب سرزمین هزاره ها که درسال ۱۸۸۷ توسط عبدالرحمان اجرا شده بود، دوباره آغاز شد و اموال تجار و ثروتمندان هزاره توسط طالبان غصب میگردد.

در قطعنامه همچنان آمده است که در دوره جدید طالبان، هزاره ها تنها جمعیتی هستند که بار دیگر آماج قتلهای زنجیره ای هدفمند و سیستماتیک در ادامه نسل کشی های قبلی قرار گرفته اند.

«با تداوم سابقه ی طولانی نسل کشی هزاره ها، طالبان اکنون با بازداشت خودسرانه و اختطاف گسترده زنان و دختران هزاره به بهانه نوع پوشش آنان، اقدامات غیر انسانی را روی دست گرفته است.گزارشهای تکان دهندهای مبنی بر انتقال دختران هزاره به مکان های نامعلوم توسط طالبان، و رفتارها و سوء استفاده های غیر انسانی، خشونتهای روحی و شکنجه های جسمی قرون وسطایی وجود دارد.»

در ادامه آمده است که همه اینها در کنار بی اطلاعی از سرنوشت دختران، خانواده های آنان و عموم ملت هزاره را نگران کرده است. به همین دلیل جامعه هزاره برای حمایت و دفاع از حقوق آنان، اقدام به تظاهرات جهانی برای قطع و خاتمه دادن به این حرکت شوم و وحشیانه ی طالبان نموده است.

این درحالیست که مهاجران اهل افغانستان در ایران و پاکستان نیز برای توقف نسل کشی هزاره ها دست به اعتراض زدند.