معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، باردیگر به بسته بودن دروازه‌های مکاتب انتقاد کرد
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، باردیگر به بسته بودن دروازه‌های مکاتب انتقاد کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی طالبان امروز چهار شنبه، یکم سنبله، در سمیناری تحت عنوان “نقش زنان در خیرالقرآن” خطاب به رهبران حاکم طالبان گفته است که به سران حکومت کنونی واجب است که به هدف پیشرفت حکومت برای زنان و دختران زمینه‌ و امکانات تعلیم را فراهم کنند. به […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی طالبان امروز چهار شنبه، یکم سنبله، در سمیناری تحت عنوان “نقش زنان در خیرالقرآن” خطاب به رهبران حاکم طالبان گفته است که به سران حکومت کنونی واجب است که به هدف پیشرفت حکومت برای زنان و دختران زمینه‌ و امکانات تعلیم را فراهم کنند.

به نقل از گزارش آژانس اطلاعاتی باختر رسانه دولتی تحت کنترول طالبان، ستانکزی همچنان افزوده است که در اسلام تعلیم بر مرد و زن واجب است.

معین سیاسی طالبان پیش از این نیز از بسته بودن دروازه‌های مکاتب و محروم ساختن زنان و دختران از آموزش انتقاد کرده و خواستار ایجاد زمینه‌ی آموزش برای بانوان شده است.

این در حالی است که ۷۰۰ روز می‌شود دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران مسدود است و بر بنیاد آمارها بیش از یک میلیون دختران در افغانستان از آموزش محروم هستند. از همین‌رو صدها تن از دختران بازمانده از آموزش به ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های زیر سن، خشونت‌های خانواده‌گی و اقدام به خودکشی تن داده‌اند.