مقام فنلندی: دختران افغانستانی شایسته‌ی آموزش با کیفیت هستند
مقام فنلندی: دختران افغانستانی شایسته‌ی آموزش با کیفیت هستند
سانی‌گران‌لاسونن، وزیر امنیت اجتماعی فنلند بیان داشته‌است که کودکان و دختران در افغانستان مانند همه‌ی دختران در جهان شایسته و سزاوار آموزش با کیفیت هستند.

سانی‌گران‌لاسونن، وزیر امنیت اجتماعی فنلند بیان داشته‌است که کودکان و دختران در افغانستان مانند همه‌ی دختران در جهان شایسته و سزاوار آموزش با کیفیت هستند.

نماینده‌گی دایمی‌فنلند در سازمان ملل‌متحد دیروز چهارشنبه ۲۳ حوت، پیامی را در شبکه‌ی اجتماعی توییتر خود مطرح کرده‌ و گفته‌است که وزیر امنیت اجتماعی‌فنلند در شصت‌ و‌ هشتمین نشست “مقام‌ زن” سازمان ملل متحد اشتراک ورزیده‌بود.

سانی‌گران‌لاسونن، در بین صحبت‌های خود در این نشست بر حق آموزش در افغانستان جداً تاکید کرده و بیان داشته‌است که “حق تعلیم و آموزش را برای آینده‌ی دختران افغانستانی حیاتی عنوان کرده‌است”.

همچنین، در این نشست تعدادی از فعالان حقوق زنان افغانستانی نیز اشتراک ورزیده‌بودند که روی وضعیت بحرانی فعلی زنان و دختران افغانستانی بحث و گفتگو کرده توجه و حمایت جامعه‌ی جهانی را نسبت به زنان افغانستانی تاکید نموده‌اند.

با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، این گروه در دو سال‌و‌نیم حکومت شان محدودیت‌های بی‌شماری را بر زنان و دختران اعمال کردند. حق آموزش، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، مراکز تفریحی و ورزشی را بروی زنان و دختران بستند.

با این‌حال سازمان‌های بی‌شماری به‌شمول جامعه‌ی جهانی از گروه طالبان خواستند که فرمان ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند. اما این گروه همواره حقوق‌ زنان و دختران را در کشور نقض و پای‌مال نموده‌اند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان