منابع: والی بلخ در نتیجه یک انفجار کشته شد
منابع: والی بلخ در نتیجه یک انفجار کشته شد

منابع از ولایت بلخ می‌گویند، حوالی ساعت یازده قبل از ظهر امروز، در نزدیکی دروازده مقام این ولایت یک انفجار رُخ داده که در نتیجه‌ی آن والی طالبان برای این ولایت کشته شده است. سخنگوی والی طالبان در بلخ این انفجار را تایید میکند اما از تلفات برخاسته از آن جزئیات نمی‌دهد.

منابع از ولایت بلخ می‌گویند، حوالی ساعت یازده قبل از ظهر امروز، در نزدیکی دروازده مقام این ولایت یک انفجار رُخ داده که در نتیجه‌ی آن والی طالبان برای این ولایت کشته شده است.
سخنگوی والی طالبان در بلخ این انفجار را تایید میکند اما از تلفات برخاسته از آن جزئیات نمی‌دهد.