مهلت تعیین شده برای آرایشگران تمام و دکانها تخلیه شدند خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان یک‌ ماه قبل مالکان آرایشگاه های زنانه در شهرکابل را یک ماه مهلت دادند تا وسایل شان را جمع کنند. روز گذشته(سه شنبه، ۳ اسد ۱۴۰۲) این مهلت به پایان رسید. یک روز بعد از آن مهلت امروز(چهارشنبه،۴ اسد) اکثر آرایشگاه های زنانه تعطیل و دکانها به مالکان شان برای اجاره به مشتریان دیگر تسلیم شدند. زینب سپاهی ۲۸ ساله که از شش سال بدینسو مشغول کار آرایشگری بود امروز لوازم آرایشگاهش را از دشت برچی جمع کرده و به خانه برد. زینب به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تمام آرزوهایم را مانند خودم به کنج خانه آورده حبس کردیم، آرایشگاه ما محیط کاملا زنانه بود اما طالبان به بسیار بی رحمی، یک لقمه نان را از گلوی اولادهای ما گرفتند.» با این برخی از زنان هنوزهم در انتظار پس گرفتن مسدودسازی آرایشگاه ها از سوی طالبان اند و تاکنون وسایل شان را جمع نکردند. زینب( اسم مستعار) یکی دیگر از زنان آرایشگر در غرب کابل به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تا وقتی که زمینه‌ی یک کار دیگر را برای ما فراهم نکرده به هیچ عنوان دکانم را جمع نمی‌کنم.» ماموران طالبان پس از تعیین مهلت متذکره امروز برای بررسی و حصول اطمینان از بسته شدن آرایشگاه به سطح شهر رفته و در تماسی با مالکان آرایشگاه ها از آنان خواستند که هرچه زودتر دکانهای شان را ببندند. قابل یادآوری است که زنان آرایشگر دراعتراض به این فرمان طالبان یک تظاهرات خیابانی برگزار کردند اما نه تنها صدای شان از سوی طالبان شنیده نشده بلکه با شلیک گلوله و پاشیدن آب سرد اعتراض آنان سرکوب شده و شماری نیز دستگیر شدند.
مهلت تعیین شده برای آرایشگران تمام و دکانها تخلیه شدند خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان یک‌ ماه قبل مالکان آرایشگاه های زنانه در شهرکابل را یک ماه مهلت دادند تا وسایل شان را جمع کنند. روز گذشته(سه شنبه، ۳ اسد ۱۴۰۲) این مهلت به پایان رسید. یک روز بعد از آن مهلت امروز(چهارشنبه،۴ اسد) اکثر آرایشگاه های زنانه تعطیل و دکانها به مالکان شان برای اجاره به مشتریان دیگر تسلیم شدند. زینب سپاهی ۲۸ ساله که از شش سال بدینسو مشغول کار آرایشگری بود امروز لوازم آرایشگاهش را از دشت برچی جمع کرده و به خانه برد. زینب به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تمام آرزوهایم را مانند خودم به کنج خانه آورده حبس کردیم، آرایشگاه ما محیط کاملا زنانه بود اما طالبان به بسیار بی رحمی، یک لقمه نان را از گلوی اولادهای ما گرفتند.» با این برخی از زنان هنوزهم در انتظار پس گرفتن مسدودسازی آرایشگاه ها از سوی طالبان اند و تاکنون وسایل شان را جمع نکردند. زینب( اسم مستعار) یکی دیگر از زنان آرایشگر در غرب کابل به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تا وقتی که زمینه‌ی یک کار دیگر را برای ما فراهم نکرده به هیچ عنوان دکانم را جمع نمی‌کنم.» ماموران طالبان پس از تعیین مهلت متذکره امروز برای بررسی و حصول اطمینان از بسته شدن آرایشگاه به سطح شهر رفته و در تماسی با مالکان آرایشگاه ها از آنان خواستند که هرچه زودتر دکانهای شان را ببندند. قابل یادآوری است که زنان آرایشگر دراعتراض به این فرمان طالبان یک تظاهرات خیابانی برگزار کردند اما نه تنها صدای شان از سوی طالبان شنیده نشده بلکه با شلیک گلوله و پاشیدن آب سرد اعتراض آنان سرکوب شده و شماری نیز دستگیر شدند.

مهلت تعیین شده برای آرایشگران تمام و دکانها تخلیه شدند خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان یک‌ ماه قبل مالکان آرایشگاه های زنانه در شهرکابل را یک ماه مهلت دادند تا وسایل شان را جمع کنند. روز گذشته(سه شنبه، ۳ اسد ۱۴۰۲) این مهلت به پایان رسید. یک روز بعد از آن مهلت امروز(چهارشنبه،۴ اسد) اکثر […]

مهلت تعیین شده برای آرایشگران تمام و دکانها تخلیه شدند
خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان یک‌ ماه قبل مالکان آرایشگاه های زنانه در شهرکابل را یک ماه مهلت دادند تا وسایل شان را جمع کنند. روز گذشته(سه شنبه، ۳ اسد ۱۴۰۲) این مهلت به پایان رسید.
یک روز بعد از آن مهلت امروز(چهارشنبه،۴ اسد) اکثر آرایشگاه های زنانه تعطیل و دکانها به مالکان شان برای اجاره به مشتریان دیگر تسلیم شدند.
زینب سپاهی ۲۸ ساله که از شش سال بدینسو مشغول کار آرایشگری بود امروز لوازم آرایشگاهش را از دشت برچی جمع کرده و به خانه برد.
زینب به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تمام آرزوهایم را مانند خودم به کنج خانه آورده حبس کردیم، آرایشگاه ما محیط کاملا زنانه بود اما طالبان به بسیار بی رحمی، یک لقمه نان را از گلوی اولادهای ما گرفتند.»
با این برخی از زنان هنوزهم در انتظار پس گرفتن مسدودسازی آرایشگاه ها از سوی طالبان اند و تاکنون وسایل شان را جمع نکردند.
زینب( اسم مستعار) یکی دیگر از زنان آرایشگر در غرب کابل به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« تا وقتی که زمینه‌ی یک کار دیگر را برای ما فراهم نکرده به هیچ عنوان دکانم را جمع نمی‌کنم.»
ماموران طالبان پس از تعیین مهلت متذکره امروز برای بررسی و حصول اطمینان از بسته شدن آرایشگاه به سطح شهر رفته و در تماسی با مالکان آرایشگاه ها از آنان خواستند که هرچه زودتر دکانهای شان را ببندند.
قابل یادآوری است که زنان آرایشگر دراعتراض به این فرمان طالبان یک تظاهرات خیابانی برگزار کردند اما نه تنها صدای شان از سوی طالبان شنیده نشده بلکه با شلیک گلوله و پاشیدن آب سرد اعتراض آنان سرکوب شده و شماری نیز دستگیر شدند.