موقف گروه دادخواهی زنان برای رسانه؛ در پیوند به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان
موقف گروه دادخواهی زنان برای رسانه؛ در پیوند به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان
ما، گروه دادخواهی زنان برای رسانه، با ابراز نگرانی از دوام وضعیت اسف بار و نگران کننده زنان زیر حاکمیت طالبان٬ کهن در آسیب های جبران ناپذیر و غیر انسانی به نیمی از پیکر جامعه وارد شده است از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان اقدام جدی و عملی برای رسیدگی به این وضعیت هستیم. 

۲۹ مارچ ۲۰۲۴

ما، گروه دادخواهی زنان برای رسانه، با ابراز نگرانی از دوام وضعیت اسف بار و نگران کننده زنان زیر حاکمیت طالبان٬ کهن در آسیب های جبران ناپذیر و غیر انسانی به نیمی از پیکر جامعه وارد شده است از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان اقدام جدی و عملی برای رسیدگی به این وضعیت هستیم.

در دو سال گذشته، ما شاهد مجموعه اقدامات ضد انسانی و زن ستیزانه از طرف گروه حاکم بودیم که زنان را کاملا به حاشیه رانده و از تمامی حقوق بنیادی شان محروم ساخته است. این اقدامات شامل محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان، شکنجه و بازداشت فعالان زن٬ سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مدنی زنان٬ آزار و اذیت در اماکن عمومی به خاطر پوشش و به حاشیه راندن زنان از تمامی عرصه های اجتماعی٬ فرهنگی٬ اقتصادی و سیاسی بوده است.

در طی دو سال گذشته، طالبان فرامین و احکامی صادر کرده است که برای زنان محدودیت‌های بیشتری را ایجاد کرده است. از جمله ممنوعیت از تحصیل٬ ممنوعیت کار٬ ممنوعیت سفر٬ ممنوعیت استفاده از اماکن تفریحی٬ ممنوعیت در گزینش آزادانه لباس٬ ممنوعیت از حضور در رسانه ها با پوشش رایج و خیلی دیگر از ممنوعیت ها و محرومیت ها که أفغانستان را تبدیل به یک زندان برای زنان و دیگر شهروندان ساخته است.

این محدودیتها و محرومیت ها از حقوق انسانی زنان و دختران، باعث خسارات سنگین و جبران ناپذیر برای زنان شده است که منجر به از دست دادن حقوق اساسی و زندگی انسانی بسیاری از آنها گردیده است. این وضعیت باعث شده است که زنان و دختران افغانستان به شدت مورد خشونت و ظلم واقع شوند و حتی از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود محروم شوند.

هنوز هم تعداد زیادی از زنان و دختران که برای حقوق و آزادی بر حق شان دادخواهی می‌کردند در زندان طالبان به سر سر می برند. برای مثال منیژه صدیقی و تعداد زیادی از زنان معترض ماه ها است که در زندان طالبان شکنجه می‌شوند. در آخرین مورد طالبان چهار تن از اعضای یک خانواده به شمول سه خواهر و یک برادر را به صورت خودسرانه بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده اند که از این جمله دو تن از دختران زیر سن قانونی هستند.

به علاوه، اظهارات و بیانیات اخیر رهبران طالبان نیز شدیدا نگران‌کننده است، این اظهارات بیانگر افراطی تر شدن طالبان در قبال زنان می باشد که نشان‌ از عدم احترام به حقوق زنان و دختران است و این اقدامات وضعیت زنان را بیشتر از این نگران کننده و وخیم ساخته است.

با توجه به این وضعیت فاجعه بار، ما از رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی انتظار داریم که توجه جدی و همه‌جانبه‌ای به وضعیت زنان افغانستان نمایند و اقدامات لازم برای حفظ و حمایت از حقوق آنها انجام دهند. همچنین، از جوامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد می‌خواهیم که فوراً اقدامات موثری را برای رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان روی دست بگیرند و از وخیم تر شدن وضعیت زنان در افغانستان جلوگیری نمایند. از سازمان ملل متحد٬ خصوصا شورای امنیت تقاضا داریم تا با اتخاذ تدابیری تنبیهی و وضع تحریم ها علیه سران طالبان، به این گروه فشار عملی وارد نمایند تا این گروه در مقابل اعمال شان نسبت به زنان و شهروندان افغانستان پاسخگو شوند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان