مکاتب دخترانه دوباره تعطیل شد
مکاتب دخترانه دوباره تعطیل شد

وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در اطلاعیه‌‌ای گفته است که تمام مکاتب دخترانه (متوسطه و لیسه) الی امر ثانی بسته خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، در این اطلاعیه آمده است که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه براساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد […]

وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در اطلاعیه‌‌ای گفته است که تمام مکاتب دخترانه (متوسطه و لیسه) الی امر ثانی بسته خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، در این اطلاعیه آمده است که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه براساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد.
در حالی که امروز چهارشنبه ۳ حمل ۱۴۰۱ قرار بود مکاتب دخترانه در سراسر کشور گشایش یابد.

این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان مکاتب دخترانه دوره متوسطه و لیسه گشایش نیافته بود و دوباره تعطیل شد.
اما برخلاف سایر ولایت‌ها، در هرات مکاتب دخترانه امروز به روی شاگردان دخترانه باز شده است.
قابل ذکر است که بسته شدن مکاتب دخترانه و ممنوعیت از درس و تحصیل، ضربه محکمی بر سطح سواد و پیشرفت جامعه خواهد زد.