مکتب انتقادی کابل: از حق تعلم و تعلیم دختران در هیچ معامله‌ی سیاسی نمی‌گذریم
مکتب انتقادی کابل: از حق تعلم و تعلیم دختران در هیچ معامله‌ی سیاسی نمی‌گذریم

صبح امروز نهاد مکتب انتقادی کابل در واکنش به بسته ماندن دروازه های مکاتب دخترانه و انکار هویت زنان از اجتماع  طی یک نشست خبری خواهان بازگشایی مکاتب از سوی طالبان شدند. اشتراک‌کنندگان این نهاد می‌گویند که تعلم و تعلیم حق فطری ماست و در هیچ معامله‌ی سیاسی از آن نمی گذریم. ” تاریخ پر […]

صبح امروز نهاد مکتب انتقادی کابل در واکنش به بسته ماندن دروازه های مکاتب دخترانه و انکار هویت زنان از اجتماع  طی یک نشست خبری خواهان بازگشایی مکاتب از سوی طالبان شدند.
اشتراک‌کنندگان این نهاد می‌گویند که تعلم و تعلیم حق فطری ماست و در هیچ معامله‌ی سیاسی از آن نمی گذریم.
” تاریخ پر درد و  تکروی‌های جاهلانه‌ِ این جغرافیا از خشم ها آغاز شده و بر خشم ها نشسته است..
بسته ماندن دروازه های مکتب به معنای فاجعه ی فردا است، فقر امروز از کمک دیگران چاره خواهد شد، گرسنگی منتج به مرگ نخواهد شد اما بیسوادی قتل عام ملت است که در مقابل آن سکوت شرمِ تاریخ برای فرداهاست.”
در بیانیه‌ای این نهاد آمده است که گشودن دروزاه های مکاتب به مثابه‌ی بسته شدت درازه های سهمگین زندان ها است.
این اعتراضات درحالی صورت می‌گذرد که ملا هبت الله آخند زاده رهبر نامرئی طالبان در سخنرانی خود در گردهمایی سه روزه علما و بزرگان افغانستان هیچ سخنی در مورد حقوق زنان و مکاتب دخترانه نزده است و صرف بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید کرده است‌، این امر باعث نا امیدی مردم افغانستان و سازمانهای حقوق بشری شده است.
خبرگزاری زنان افغانستان