مکتب انتقادی کابل: ما زنان افغانستان در تنهایی مانده و فدای مصلحت های سیاسی شدیم
مکتب انتقادی کابل: ما زنان افغانستان در تنهایی مانده و فدای مصلحت های سیاسی شدیم

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای جنبش اعتراضی مکتب انتقادی کابل در یک گردهمایی اعتراضی به مناسبت هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان جهان می‌گویند که زنان افغانستان در تنهایی رها شده و فدای مصلحت های سیاسی شده اند. زنان معترض با صدور اعلامیه‌ای فرارسیدن هشت مارچ را به نهادهای حقوق بشری تسلیت گفتند. دربخش […]

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای جنبش اعتراضی مکتب انتقادی کابل در یک گردهمایی اعتراضی به مناسبت هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان جهان می‌گویند که زنان افغانستان در تنهایی رها شده و فدای مصلحت های سیاسی شده اند.
زنان معترض با صدور اعلامیه‌ای فرارسیدن هشت مارچ را به نهادهای حقوق بشری تسلیت گفتند.
دربخش نخست این اعلامیه آمده است:«تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زنان را حضور سازمان ملل متحد، ادارات وابسته به زنان در ملل متحد، دیده بان حقوق بشر تسلیت عرض نموده و باید این درد بی پایان جاری در دو کشور ایران و افغانستان را در گوش های آلوده به سیاست کر شده و تعاملات سیاسی، ترجیح سیاست نسبت به ارزش های جهانی را در این روز بجای تجلیل بخاک باید سپرد.»
زنان معترض از ایستادگی زنان ایران در برابر نقض حقوق بشر درمقابل دولت ایران و همدردی آنان با زنان افغانستان ستایش کردند و همچنان سکوت زنان پاکستان و تماشای وضعیت زنان افغانستان را محکوم کردند.
در متن اعلامیه آمده است:«زنان مبارز پاکستان در همصدایی با سیاست های کشورشان، همسویی اجباری و برخواسته از ترس ساختار های سرکوب گر کشور شان، در قبال جنایت های طالبان سکوت کرده اند، شما باید بدانید که خطر در درون سرزمین تان نفس میکشد و نزدیک میشود. ترس امروز تان، سکوت امروز تان و همصدایی با این تاریکی بی پهنا و در حال گسترش فردا میلیون ها دختر پاکستانی را هم سرنوشت با ملاله خواهد کرد. هنوز فرصت است با ما همصدا شوید و از خودتان و هویت تان دفاع کنید. »
در بخش پایانی این اعلامیه همچنان آمده است که زنان افغانستان در تنهایی رها شدند ودر تنهایی شانددر برابر طالبان ایستادگی می‌کنند.
«ما نماینده گان خویش استیم در تنهایی مبارزه میکنیم و در تنهایی مانده ایم، فراموش شده و فدای مصلحت های سیاسی شده ایم. ما نماینده ی در غرب و شرق جهان نداریم، کسی بجز خودمان اجازه ندارد تا بجای ما حرف بزند.
در پایان هشتم مارچ روز شکست مبارزات جهانی تمام زنان جهان را حضورشان تسلیت گفته و تا تبریک دادن این روز برای آزادی زنان جهان مبارزه خواهیم کرد.»