میلیاردر اماراتی با دانش‌جویان دختر اهل افغانستان دیدار کرد
میلیاردر اماراتی با دانش‌جویان دختر اهل افغانستان دیدار کرد

خلف بن‌ احمد الحبتور، میلیاردر عرب شهروند امارات متحده عربی، با ۵۵ دانش‌جوی دختر اهل افغانستان که به ابتکار او به تازگی غرض کسب تحصیل به دبی رفته‌اند، دیدار کرد. او زمینه آموزش را برای ۱۰۰ تن دانشجوی دختر اهل افغانستان در دانشگاه‌های دوبی فراهم کرده است. آقای حبتور به این دانش‌جویان توصیه کرده که […]

خلف بن‌ احمد الحبتور، میلیاردر عرب شهروند امارات متحده عربی، با ۵۵ دانش‌جوی دختر اهل افغانستان که به ابتکار او به تازگی غرض کسب تحصیل به دبی رفته‌اند، دیدار کرد.

او زمینه آموزش را برای ۱۰۰ تن دانشجوی دختر اهل افغانستان در دانشگاه‌های دوبی فراهم کرده است. آقای حبتور به این دانش‌جویان توصیه کرده که «روی تحصیل خود تمرکز کنند، چون آموزش ضامن آینده آنان است.»

این در حالی است که طالبان در کنار وضع ممنوعیت عمومی تحصیل برای دختران، چندی پیش مانع سفر این دختران دانشجو به دبی شده بودند.