مینه رفیق: «نشست سوم دوحه را صد فیصد تحریم می‌کنیم، این نشست را با حضور گروه طالبان قبول نداریم»
مینه رفیق: «نشست سوم دوحه را صد فیصد تحریم می‌کنیم، این نشست را با حضور گروه طالبان قبول نداریم»
مینه رفیق، فعال حقوق بشر در واکنش به نشست سوم دوحه گفته‌است؛ زنان تحت حاکمیت گروه طالبان در افغانستان بیش از هزار روز می‌شود که از آموزش، تحصیل، کار و فعالیت اجتماعی محروم هستند و در این نشست حضور ندارند؛ در حالی که زنان ۵۱ فیصد نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند.

مینه رفیق، فعال حقوق بشر در واکنش به نشست سوم دوحه گفته‌است؛ زنان تحت حاکمیت گروه طالبان در افغانستان بیش از هزار روز می‌شود که از آموزش، تحصیل، کار و فعالیت اجتماعی محروم هستند و در این نشست حضور ندارند؛ در حالی که زنان ۵۱ فیصد نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان