ناامنی غذایی بیش از ۱۵ میلیون نفر تا اکتوبر ۲۰۲۳ در افغانستان
ناامنی غذایی بیش از ۱۵ میلیون نفر تا اکتوبر ۲۰۲۳ در افغانستان

  خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده است که تا ماه اکتوبر ۲۰۲۳، حدود ۱۵.۳ میلیون نفر در ناامنی غذایی شدید به سر خواهند برد. به گفته‌ی این نهاد غذایی، ۲.٨ میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت، در حال حاضر ۳.۲ میلیون نفر گرفتار به سوءتغذیه‌ی حاد هستند. […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده است که تا ماه اکتوبر ۲۰۲۳، حدود ۱۵.۳ میلیون نفر در ناامنی غذایی شدید به سر خواهند برد.
به گفته‌ی این نهاد غذایی، ۲.٨ میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت، در حال حاضر ۳.۲ میلیون نفر گرفتار به سوءتغذیه‌ی حاد هستند.

این برنامه غذایی (دوشنبه، ۱۲ سرطان) در تویتی نوشته است که در ماه‌های گذشته ۳۶۷ هزار زن و کودک را با غذاهای مغذی تخصصی کمک کرده‌ایم تا از سوءتغذیه پیشگیری کنیم.

برنامه جهانی غذایی: در ۳۴ ولایت افغانستان مردم با ناامنی غذایی روبرو هستند.

هشدار سازمان ملل: «مواجه‌ی یک میلیون کودک زیر پنج سال با مرگ در افغانستان، عدم دسترسی به منابع تلاش در کشور، کمک به کودکان سوءتغذی را محدود کرده است.»

برنامه غذایی می‌گوید که دو سوم از جمعیت افغانستان نیاز به کمک‌های بشر دوستانۀ فوری و چند بخشی دارند.

این درحالی است که کمک‌های بشر دوستانه با وضع محدودیت‌های طالبان از جمله منع کار زنان امدادگر، رو به کاهش است.