نامه سرگشادهٔ (TBD) به شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل‌ متحد؛ یک میکانیسم تحقیقاتی مستقل برای مستند سازی جنایات طالبان در افغانستان تشکیل شود
نامه سرگشادهٔ (TBD) به شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل‌ متحد؛ یک میکانیسم تحقیقاتی مستقل برای مستند سازی جنایات طالبان در افغانستان تشکیل شود

خبرگزاری زنان افغانستان: نزدیک به هفتاد نهاد مدنی و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری که در داخل و خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند، از کشور‌های عضو و ناظر شورای حقوق‌ بشری سازمان ملل‌ در این نامه خواسته‌اند. ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تجدید کنند، یک میکانیسم تحقیقاتی مستقل برای […]

خبرگزاری زنان افغانستان: نزدیک به هفتاد نهاد مدنی و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری که در داخل و خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند، از کشور‌های عضو و ناظر شورای حقوق‌ بشری سازمان ملل‌ در این نامه خواسته‌اند. ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تجدید کنند، یک میکانیسم تحقیقاتی مستقل برای مستند سازی جنایات طالبان در افغانستان ایجاد کنند و گزارش گزارشگر ویژه و تیم کاریش در رابطه به تبعیض علیه زنان و دختران در این کشور به صورت جدی و معنادار پیگیری شود.

در این نامه‌ی سرگشاده مسوولان‌ نها‌دهای حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی با نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان، از برخی جنایات طالبان یاد آور شده و گفته اند که در طی دو سال گذشته قتل‌های تلافی جویانه، محاکمات و اعدام‌های بی رویه، شکنجه و بد رفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری نه تنها مدافعان حقوق ‌بشر و روزنامه‌ نگاران بلکه دست‌کم ۸۰۰ مورد خشونت علیه مقامات دولتی و اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین در تازه‌ترین گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، آوارگی، سرکوب‌های دوامدار، هدف قرار گرفتن جوامع اقلیت‌ و رفتارهای که در نهایت به آزار و اذیت جنسی تبدیل می‌شود، مستند شده است.

آنان از کشورهای عضو ناظر شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل برعلاوه تجدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهان ایجاد میکانیسم مستقل برای مستندسازی هرگونه جنایات بشری و نقض حقوق‌ بشری و رسیدگی به تخلفات و سوء استفاده‌ها از جمله بعد جنسیتی آن‌ها شده‌اند.