نتیجه‌ی یک تحقیق؛ افغانستان بدترین کشور برای زنان شناخته شد 
نتیجه‌ی یک تحقیق؛ افغانستان بدترین کشور برای زنان شناخته شد 

خبرگزاری زنان افغانستان: انستیتوت امریکایی جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح ناروی در ارزیابی جدید شان درباره افغانستان از نظر پیشرفت زنان، این کشور را در رتبۀ آخر قرار داد. نتیجه‌ی این تحقیق دیروز(سه‌شنبه، ۲ عقرب ۱۴۰۲) زیر عنوان «شاخص صلح و امنیت زنان» در نیویارک منتشر شد. این مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و […]

خبرگزاری زنان افغانستان: انستیتوت امریکایی جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح ناروی در ارزیابی جدید شان درباره افغانستان از نظر پیشرفت زنان، این کشور را در رتبۀ آخر قرار داد.

نتیجه‌ی این تحقیق دیروز(سه‌شنبه، ۲ عقرب ۱۴۰۲) زیر عنوان «شاخص صلح و امنیت زنان» در نیویارک منتشر شد.

این مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در ۱۷۷ کشور بوده که بر اساس آن، این کشورها رتبه‌ بندی شده‌اند و در نتیجه افغانستان با گرفتن ۲۸۶ نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است.

تورون ایل تریگیستاد، معاون انستیتوت صلح ناروی در هنگام نشر این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان در قعر جدول، گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است.

«زنان افغان که هر روز از خواب بیدار می‌شوند، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند.»

این دو انستیتوت ۱۳ شاخص شامل آموزش، اشتغال، دسترسی به عدالت، خشونت سیستماتیک و جنسیتی، مرگ و میر مادران و تعدادی دیگر را ارزیابی کردند که در بیشتر آنها افغانستان کمترین امتیاز را کسب کرده است.

این درحالیست که با سلطه دوباره طالبان برافغانستان، زنان از تمامی عرصه ها حذف و خانه نشین شدند و اعتراض زنان در برابر سیاست های تبعیض و آپارتاید جنسیتی طالبان با زندان و شکنجه سرکوب شده است.

در ارزیابی انستیتوت جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح ناروی، در کنار افغانستان، یمن، آفریقای مرکزی، جمهوری کانگو، سودان، سوریه، سومالیا و عراق نیز به عنوان بدترین کشورها در زمینۀ پیشرفت زنان ذکر شده اند.

اما دنمارک مقام اول، سویتزرلند مقام دوم و سویدن مقام سوم را از نظر پیشرفت زنان کسب کرده اند.