نخستین  زن  به سمت  ریاست یکی از ناحیه های کابل  آغاز  به کار کرد
نخستین  زن  به سمت  ریاست یکی از ناحیه های کابل  آغاز  به کار کرد

آمنه مایار به عنوان نخستین زن در سمت ریاست یکی از ناحیه‌های شهرداری کابل آغاز به کار کرد. خانم مایار (چهارشنبه، ۱۸ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی) به عنوان رییس ناحیه پانزدهم شهرداری شهر کابل معرفی شده است. او پیش از این در سمت معاون مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان کار کرده است.

آمنه مایار به عنوان نخستین زن در سمت ریاست یکی از ناحیه‌های شهرداری کابل آغاز به کار کرد. خانم مایار (چهارشنبه، ۱۸ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی) به عنوان رییس ناحیه پانزدهم شهرداری شهر کابل معرفی شده است. او پیش از این در سمت معاون مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان کار کرده است.