نزدیک به پنج‌صد جوان از یک دوره آموزشی در بلخ پایان نامه بدست آوردند
نزدیک به پنج‌صد جوان از یک دوره آموزشی در بلخ پایان نامه بدست آوردند
مؤسسه اکتید در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ،زمینه آموزش شش ماهه برای ۴۹۰ جوان در رشته های آموزش زبان انگلیسی،آشنایی با برنامه های کامپیوتر،گرافیک دیزاینر و تجارت آنلاین را فراهم ساخته بود.

مؤسسه اکتید در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ،زمینه آموزش شش ماهه برای ۴۹۰ جوان در رشته های آموزش زبان انگلیسی،آشنایی با برنامه های کامپیوتر،گرافیک دیزاینر و تجارت آنلاین را فراهم ساخته بود.

به گفته سلطان محمد توخی(آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ )؛ این جوانان از نقاط مختلف شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ و ولسوالی های نزدیک به شهر،شامل این برنامه آموزشی شده بودند که به صورت رایگان با رشته های نامبرده آشنا گردیدند.

ذبیح الله نورانی(ریس اطلاعات و فرهنگ بلخ) که به روز شنبه در برنامه پایان آموزش این افراد حضور یافته بود خواهان کارآفرینی برای جوانانِ دانش‌آموخته،شده گفت؛ زمانیکه برای تحصیل‌یافته ها فرصت شغلی فراهم نگردد آنها انگیزه شانرا جهت ادامه آموزش از دست خواهند داد و لازم است تا بخش خصوصی در کنار حکومت برای جوانان کار آفرین باشد.

شماری از جوانان فارغ شده از این دورهٔ آموزشی هر چند از راه‌اندازی این برنامه آموزشی راضی به نظر می‌رسند مگر از نبود آینده روشن شغلی شاکی بوده می‌گویند؛ باید برای شان فرصت کار کردن فراهم شود.

این سومین دورِ است که مؤسسه اکتید از این برنامه آموزشی حمایت مالی و تخنیکی می‌‌نماید. این برنامه آموزشی مانند سایر فرصت های آموزشی ایجاد شده، پس از سقوط جمهوریت مختص به آقایان بود.

 

خبرگذاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان