نشست طالبان در مورد تطبیق حجاب در بامیان
نشست طالبان در مورد تطبیق حجاب در بامیان

عبدالله سرحدی والی و مسوولان امر به معروف طالبان در بامیان، در نشستی با شماری از علمای این ولایت دستور داده اند که از گشت و گذار زنان بدون بدون حجاب جلوگیری کنند. در این نشست به علمای بامیان نیز دستور داده شده که به منابر و مساجد حجاب را تبلیغ کنند. برخی از علما […]

عبدالله سرحدی والی و مسوولان امر به معروف طالبان در بامیان، در نشستی با شماری از علمای این ولایت دستور داده اند که از گشت و گذار زنان بدون بدون حجاب جلوگیری کنند.
در این نشست به علمای بامیان نیز دستور داده شده که به منابر و مساجد حجاب را تبلیغ کنند.
برخی از علما در این جلسه وعده سپرده اند که علما با مسوولان طالبان در تطبیق این اقدام همکار خواهند کرد.
والی طالبان گفته است که هنوز حجاب در بامیان به صورت کلی تطبیق نشده است از همین رو علما حجاب را برای زنان تبلیغ کنند به فرمان والی طالبان، امر به معروف مکلف است به صورت جدی از مکان های عمومی نظارت کنند، تا در صورت که زنان حجاب نداشته باشند برخورد جدی کنند.
این در حالی ایت که محدودیت‌ها در برار زنان هر روز افزون تر می‌شود، اما تا اکنون هیچ نهادی به حمایت از زنان در افغانستان گام جدی برنداشته اند.