نمایشگاه دست دوزی  زنان در باغ بابر !
نمایشگاه دست دوزی  زنان در باغ بابر !

به مناسبت از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان نمایشگاه دست‌دوزی زنان در باغ بابر برگزار شد. بانوان شرکت‌کننده از ولایت‌هایی، بامیان، کابل، کندهار، هرات، ننگرهار در این نمایشگاه شرکت کردند.

به مناسبت از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان نمایشگاه دست‌دوزی زنان در باغ بابر برگزار شد. بانوان شرکت‌کننده از ولایت‌هایی، بامیان، کابل، کندهار، هرات، ننگرهار در این نمایشگاه شرکت کردند.