نماینده‌ی دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل: تا زمانی که طالبان به حقوق زنان احترام نگذارند به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
نماینده‌ی دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل: تا زمانی که طالبان به حقوق زنان احترام نگذارند به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

خبرگزاری زنان افغان: میشل تیلور، نماینده دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وضعیت کنونی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانو تیلور که در پنجاه و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سخن می‌زد، افزوده است که امریکا و کشورهای جهان، حکومت طالبان را تا زمانی که سیاست‌های خود را تغییر […]

خبرگزاری زنان افغان: میشل تیلور، نماینده دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وضعیت کنونی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

بانو تیلور که در پنجاه و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سخن می‌زد، افزوده است که امریکا و کشورهای جهان، حکومت طالبان را تا زمانی که سیاست‌های خود را تغییر ندهند به رسمیت نخواهند شناخت.

میشل به این باور است که آینده افغانستان به مشارکت فراگیر وابسته است.

این در حالی است که پیش از این بیش از ۶۰ نهاد و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری در یک نامه‌ی سرگشاده‌ی مشترک از اعضای شورای نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند که جنایات طالبان را مستند سازی کنند.