نهاد زنان ملل متحد: ما عمیقاً نگران شدت و فراوانی خشونت علیه دختران دارای معلولیت هستیم
نهاد زنان ملل متحد: ما عمیقاً نگران شدت و فراوانی خشونت علیه دختران دارای معلولیت هستیم

خبرگزاری زنان افغانستان: دفاتر یونیسف، زنان ملل متحد (UN Women)، سازمان جهانی صحت (WHO)، آی ال او (ILO)، سازمان جمعیت ملل متحد (UNFPA) و پی آر پی دی (UNPRPD) بیانیهٔ مشترک و بین سازمانی را منتشر نموده و در آن از همکاری ها برای تضمین حق دختران دارای معلولیت برای زندگی عاری از خشونت یاد […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دفاتر یونیسف، زنان ملل متحد (UN Women)، سازمان جهانی صحت (WHO)، آی ال او (ILO)، سازمان جمعیت ملل متحد (UNFPA) و پی آر پی دی (UNPRPD) بیانیهٔ مشترک و بین سازمانی را منتشر نموده و در آن از همکاری ها برای تضمین حق دختران دارای معلولیت برای زندگی عاری از خشونت یاد آور شده اند.

نهاد زنان ملل متحد (UN Women) در تویتی گفته است: «ما عمیقاً نگران شدت و فراوانی خشونت علیه دختران دارای معلولیت هستیم.»
همچنان این نهاد بیان داشته بیانیهٔ مشترک آنها، تجزیه، تحلیل و توصیه‌هایی را برای اطمینان از زندگی عاری از خشونت ارائه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است، دفاتر زنان ملل متحد (UN Women)، یونیسف، سازمان جهانی صحت (WHO)، آی ال او (ILO)، سازمان جمعیت ملل متحد (UNFPA) و پی آر پی دی (UNPRPD) با یکدیگر همکاری کردند تا یک بیانیهٔ بین سازمانی در مورد خشونت علیه دختران دارای معلولیت تهیه کنند، که شامل فهرستی از موارد نقض حقوقی است که آنها با آن مواجه هستند، همراه با پیام های حمایتی کلیدی که دولت ها، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی و سایر طرف‌های ذیدخل را هدف قرار می دهد و زمینه هایی را که اجرای حق دختران دارای معلولیت برای رهایی از خشونت را می توانند تقویت کنند، برجسته کنند.

در این بیانیه پدیدهٔ خشونت علیه دختران دارای معلولیت، ویژگی های گسترده و اشکال آن و عوامل خطر اصلی را تحلیل می کند و حاوی توصیه هایی برای احترام، حفاظت و تحقق حق زندگی عاری از خشونت در همه زمینه ها است.

همچنان یونیسف نیز گفته است که یک نظرسنجی اعتبار سنجی در مورد محتوای بیانیه با دختران و جوانان دارای معلولیت انجام شده تا به آنها اجازه دهد نظرات خود را در مورد موقعیت های خشونتی که با آن مواجه هستند بیان کنند.

این درحالی است که زنان به ویژه دختران و زنان دارای معلولیت از انواع خشونت‌ها رنج می‌برند و در اکثر کشورها خصوصاً افغانستان مراجعی برای رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات آنان وجود ندارد، در حکومت گذشته وجود اداراتی مثل وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر به صورت نسبی صدای زنان و زنان و دختران دارای معلولیت را به جامعه جهانی و آدرس‌های ذیربط انعکاس می‌دادند، اما طالبان با منحل ساختن آن ادارات و اداره لوی سارنوالی زنان را در محرومیت کامل از رسیدگی به مشکلات آنها و شنیده شدن صدای شان، قرار دادند.