نگرانی بخش زنان سازمان ملل از وضعیت دشوار زنان در افغانستان
نگرانی بخش زنان سازمان ملل از وضعیت دشوار زنان در افغانستان
بخش زنان سازمان ملل متحد(UN Women) در‌ گزارش تازه‌اش نگاشته است ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، تجربه می‌کنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است.

بخش زنان سازمان ملل متحد(UN Women) در‌ گزارش تازه‌اش نگاشته است ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، تجربه می‌کنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است.

در گزارش جدید این سازمان آمده است که تنها یک درصد از زنان احساس می‌کنند که در جامعه نفوذ دارند، ۸ درصد زنان سروی شده از آگست ۲۰۲۱ تا کنون حداقل یک‌ زن را می‌شناسند که خودکشی کرده و ۱۸ درصد از اشتراک‌کننده‌گان می‌گویند که در سه ماه گذشته، یک بار هم با زنان خارج از خانواده‌شان دیدار نکرده‌اند.

در این گزارش به وضعیت زنان افغانستان زیر سلطه طالبان پرداخته شده و بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان کشور شده است.

نتایج این گزارش همچنان نشان می‌دهد که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و‌ ممنوعیت بیش از ۱۰۰ هزار زن از رفتن به دانشگاه با یک در ۵۰ رویداد مرگ‌ومیر مادران در افغانستان مرتبط است.

این در حالی‌ست که در بیش از دو سال گذشته، زنان و دختران در افغانستان با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی رو به رو شده اند و حدود ۵۰ فرمان محدود کننده در برای زنان افغانستانی از جمله حق تحصیل و کار صادر شده است.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان