نگرانی زنان معترض افغان از موج دستگیری های مهاجران در پاکستان
نگرانی زنان معترض افغان از موج دستگیری های مهاجران در پاکستان

خبرگزاری زنان افغان: پولیس پاکستان امروز(دوشنبه، ۱۵ جوزا ۱۴۰۲) حداقل ۱۷۵ مهاجر افغانستانی را از اسلام‌آباد بازداشت کردند . پولیس اسلام‌آباد دلیل دستگیری مهاجران را ثبت مدارک‌ سفر عنوان کرده و گفته اند پس از بررسی اسناد آزاد خواهند کرد. زنان معترض که به دلیل اعتراضات مدنی و تهدیدات امنیتی ازسوی طالبان به پاکستان رفته […]

خبرگزاری زنان افغان:
پولیس پاکستان امروز(دوشنبه، ۱۵ جوزا ۱۴۰۲) حداقل ۱۷۵ مهاجر افغانستانی را از اسلام‌آباد بازداشت کردند . پولیس اسلام‌آباد دلیل دستگیری مهاجران را ثبت مدارک‌ سفر عنوان کرده و گفته اند پس از بررسی اسناد آزاد خواهند کرد.
زنان معترض که به دلیل اعتراضات مدنی و تهدیدات امنیتی ازسوی طالبان به پاکستان رفته اند در پیامی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند نگران رد مرز شدن به افغانستان هستند.
یکی از زنان معترض گفت:« با افزایش موج دستگیری های مهاجران در اسلام آباد ما هم در معرض اخراج اجباری قرار داریم از نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که به وضعیت مان رسیدگی کنند زیرا اگر دوباره به افغانستان بازگردانده شویم زندگی مان به خطر میافتد.»
این زن معترض می‌گوید امروز پولیس پاکستان شماری از زنان و کودکان را نیز باخود بردند.
برخی منابع دیکر می‌گویند که بعضی از مهاجران  بازداشت‌شده،  پرونده «p2 » امریکا را دارند و نگران‌ اختلال پرونده مسافرت شان به امریکا هستند.