نگرانی زنان کارمند حکومت پیشین از رویه بد طالبان
نگرانی زنان کارمند حکومت پیشین از رویه بد طالبان

خبرگزاری زنان افغان: شماری از قاضی‌های زن در حکومت پیشین با راه‌اندازی دادخواهی در پارلمان بریتانیا خواهان بیرون کردن زنان قاضی از افغانستان شدند. یک تن از این زنان که کارزار تخلیه زنان قاضی از افغانستان را راه اندازی کرده است می‌گوید، پیش از خروج از افغانستان به رسانه‌ها گفته است از چندین سو‌قصد جان […]

خبرگزاری زنان افغان: شماری از قاضی‌های زن در حکومت پیشین با راه‌اندازی دادخواهی در پارلمان بریتانیا خواهان بیرون کردن زنان قاضی از افغانستان شدند.
یک تن از این زنان که کارزار تخلیه زنان قاضی از افغانستان را راه اندازی کرده است می‌گوید، پیش از خروج از افغانستان به رسانه‌ها گفته است از چندین سو‌قصد جان سالم بدر برده و به‌شدت نگران زنان قاضی در افغانستان است.
زنانی که پیش از روی کار آمدن طالبان در بخش‌های مختلف فعالیت داشتند، اکنون در وضعیت بد بسر می‌برند.
از آغاز حکومت طالبان تا اکنون دها تن زنان بازداشت شده اند صدها تن دیگر خانه نشین شده اند که زندگی آنان زیر تهددید امنیتی قرار دارد.
نرگس سادات یکی از زنانی است که مدت‌ها است در بازداشت طالبان بسر می‌برد.
جنبش زنان معرض افغانستان می‌گویند، ریاست چهل استخبارات طالبان نرگس را به شدت شکنجه کرده و اکنون در وضعیت بدی قرار دارد.