نگرانی سازمان ملل متحد از به ثبت رسیدن ۱۷۹۷ تخلف شدید علیه کودکان در افغانستان
نگرانی سازمان ملل متحد از به ثبت رسیدن ۱۷۹۷ تخلف شدید علیه کودکان در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۲ در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، از ثبت صدها تخلف شدید علیه کودکان در افغانستان خبر داده است. کودکان در افغانستان با مشکلات جدی از جمله فقر، بی‌سرپرستی، اشتغال نامناسب، دسترسی محدود به آب و بهداشت، عدم دسترسی به تحصیلات مناسب […]

خبرگزاری زنان افغانستان: آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۲ در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، از ثبت صدها تخلف شدید علیه کودکان در افغانستان خبر داده است.

کودکان در افغانستان با مشکلات جدی از جمله فقر، بی‌سرپرستی، اشتغال نامناسب، دسترسی محدود به آب و بهداشت، عدم دسترسی به تحصیلات مناسب و خسارات ناشی از جنگ مواجه هستند.

در همین حال، مقامات صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان از وضعیت وخیم و دشوار کودکان در سراسر جهان نیز هشدار داده است.

در گزارش منشی سازمان ملل آمده است که ۱۷۹۷ تخلف شدید علیه ۹۷۰ کودک (۷۸۳ پسر، ۱۸۷ دختر) به ثبت رسیده و در سال ۲۰۲۲ استخدام و استفاده از ۴۹۴ پسر توسط طالبان را که در سال های گذشته رخ داده بود، نیز تایید کرده است.

عمر عبدی، معاون اجرایی یونیسف در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که یونیسف به شدت نگران وضعیت کودکان در شرایطی است که اخیراً به گزارش منشی سازمان ملل اضافه شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری در ۷۵ سال گذشته کودکان در معرض خطر قرار دارند.

نگرانی از آینده‌ی کودکان در افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی نامطلوب، فقر و کمبود منابع و ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی و آموزش مداوم بوده و برای حفظ و بهبود آینده اطفال در افغانستان، نیازمند همکاری جوامع بین‌المللی به منظور تأمین آموزش، بهداشت و تغذیه، ارتقای شانس‌های اشتغال و توسعه رفاه و زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی می‌باشد.