نگرانی مغاره‌نشینان از سرمای زمستان
نگرانی مغاره‌نشینان از سرمای زمستان

خبرگزاری زنان افغان: در حال حاضر صدها خانواده در اطراف تندیس‌های بودا در مغاره‌ها زندگی می‌کنند که بسیاری از سرپرستان این خانواده‌ها زنان هستند. زینب یکی از این مغاره نشینان است که می‌گوید ۷ کودک دارد و روزانه مجبور است در شهر بامیان بخاطر تامین مصارف کودکان خود دست به گدایی بزند. زینب می‌گوید، در […]

خبرگزاری زنان افغان: در حال حاضر صدها خانواده در اطراف تندیس‌های بودا در مغاره‌ها زندگی می‌کنند که بسیاری از سرپرستان این خانواده‌ها زنان هستند.

زینب یکی از این مغاره نشینان است که می‌گوید ۷ کودک دارد و روزانه مجبور است در شهر بامیان بخاطر تامین مصارف کودکان خود دست به گدایی بزند.

زینب می‌گوید، در حالیکه شبانه کودکان اش از سرمای زمستان می‌لرزد، اما به دلیل فقر و تنگدستی توان خرید مواد سوختی را ندارد. او نگران است که مبادا کودکانش از سرمای زمستان تلف شود.

روز گذشته (شنبه، ۲ جدی) یک نهاد کمک رسان چینایی برای مغاره نشینان کمک مواد خوراکی توزیع کرده است. اما مغاره نشینان می‌گویند به کمک های بیشتر نیازمند هستند این کمک ها بسنده نمی کنند.

شریفه یکی دیگر از مغاره نشینان با نگرانی از سرمای زمستان می‌گوید، حتی بخاری برای استفاده ندارد. اومی‌گوید، شبانه به دیگدان خود و کودکان اش را گرم می‌کنند.

شماری از مغاره نشینان از موسسات می‌خواهند که برای آنها کمک توزیع کنند و در غیر اینصورت تلف خواهند شد.