نهاد پاملرنه: در افغانستان ۱.۱ میلیون دختر از آموزش محروم شدند
نهاد پاملرنه: در افغانستان ۱.۱ میلیون دختر از آموزش محروم شدند

خبرگزاری زنان افغانستان: موسسه بین‌المللی پاملرنه با نشر گزارش تازه‌اش گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ۱.۱ میلیون دختر از آموزش محروم شدند و با بسته شدن دانش‌گاه‌ها صدهزار دانش‌جو از تحصیل بازماندند. ۷۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکتب محروم مانده و از […]

خبرگزاری زنان افغانستان: موسسه بین‌المللی پاملرنه با نشر گزارش تازه‌اش گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ۱.۱ میلیون دختر از آموزش محروم شدند و با بسته شدن دانش‌گاه‌ها صدهزار دانش‌جو از تحصیل بازماندند.

۷۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکتب محروم مانده و از بسته شدن دروازه‌های دانشگاه به روی دختران دانش‌جو نزدیک به یک سال می‌گذرد.

طی این مدت مقام‌های طالبان بار ها وعده سپردند که پس از فراهم کردن شرایط لازم، دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز خواهد کرد.

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر می‌گویند که از نامعلوم ماندن سرنوشت و آینده‌ی تحصیلی شان سخت نگران بوده و خواهان بازگشایی دوباره دروازه های مکاتب دخترانه و دانشگاه‌ها به روی دختران می‌باشند. به گفته‌ی این دختران، بعد از بسته شدن مکاتب، تعدادی از آنان دچار مشکلات روحی و روانی شده و یا هم تن به ازدواج داده اند.

افغانستان در دو سال گذشته شاهد تحولات زیادی بخصوص در قسمت حضور زنان و دختران در اجتماع بوده است که محرومیت دختران دانش‌آموز و دانش‌جو از درس‌ و تعلیم یکی از بزرگترین چالش‌ها در این مدت می‌باشد.

نهاد پاملرنه همچنان بیان داشته است که هم‌اکنون در افغانستان ۸۰ درصد (۲.۵ میلیون تن) از دختران از آموزش محروم هستند و افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران آن به مکتب نمی‌روند.

این نهاد افزوده است که محرومیت دختران از آموزش به اقتصاد افغانستان ۵.۴ میلیارد دالر آسیب وارد کرده است.