هشت تن به شمول دو زن و چهار کودک در بامیان برف‌گیر شده‌ اند
هشت تن به شمول دو زن و چهار کودک در بامیان برف‌گیر شده‌ اند

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند از دیروز به اینسو هشت تن به شمول دو زن چهار کودک و دو مرد در ولسوالی یکاولنگ برف‌گیر شده است. به گفته منابع این افراد می‌خواستند از مرکز بامیان بطرف یکی از روستاهای یکاولنگ سفر کنند‌، که در مسیر راه با برفباری شدید گیر مانده اند. به گفته‌ی […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند از دیروز به اینسو هشت تن به شمول دو زن چهار کودک و دو مرد در ولسوالی یکاولنگ برف‌گیر شده است.
به گفته منابع این افراد می‌خواستند از مرکز بامیان بطرف یکی از روستاهای یکاولنگ سفر کنند‌، که در مسیر راه با برفباری شدید گیر مانده اند.
به گفته‌ی منابع، تلاش ها به بخاطر نجات آنان آغاز شده اما تا هنوز نتوانسته آنهارا نجات دهند.
روز گذشته برف های شدید در چندین ولایت از جمله غزنی بامیان و دایکندی آغاز شد که به گفته‌ی بسیاری از دهقانان خسارات بر کشت و درختان آنان نیز وارد کرده است.