هشدار سازمان ملل: کسب و کار زنان درحال نابودی است
هشدار سازمان ملل: کسب و کار زنان درحال نابودی است

خبرگزاری زنان افغان: کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان افغانستان می‌گوید که گروه طالبان با افزایش محدودیت‌ در برابرکار وتحصیل زنان، کسب وکارهای تحت مدیریت زنان در آستانه نابودی قرار دارد. این نهاد در گزارشی می‌گوید که پس از قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، اشتغال زنان یک‌چهارم کاهش را نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش کمیساریای عالی […]

خبرگزاری زنان افغان: کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان افغانستان می‌گوید که گروه طالبان با افزایش محدودیت‌ در برابرکار وتحصیل زنان، کسب وکارهای تحت مدیریت زنان در آستانه نابودی قرار دارد.
این نهاد در گزارشی می‌گوید که پس از قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، اشتغال زنان یک‌چهارم کاهش را نشان می‌دهد.
بر بنیاد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهنده‌گان، صدور فرمان‌های طالبان در برابر زنان سبب کاهش حدود ۳۵ درصدی تولیدات ناخالص داخلی در افغانستان شده است و زنانی که هنوز در کاروبار تجارت‌های کوچک نظیر فروش صنایع دستی مشغول هستند نیز مشتریان خود را از دست داده‌اند و به‌گونه بی‌پیشینه‌ای درآمدشان کاهش یافته است.
افزون بر اینکه زنان حق کار در سازمان‌های داخلی و خارجی را ندارند، طالبان در ولایت‌ها مانع کسب وکار شخصی زنان نیز شده‌اند.