هشدار طالبان برای خیاط‌ها در پروان؛ خیاط‌ها نمی‌توانند لباس زنانه بدوزند
هشدار طالبان برای خیاط‌ها در پروان؛ خیاط‌ها نمی‌توانند لباس زنانه بدوزند

شماری از خیاط ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می‌گویند، مسوولان امر به معروف طالبان برای آنان هشدار داده اند که پس از این نمی‌تواند لباس‌های زنان را بدوزند. برخی از این خیاط‌ها با انتقاد از این عملکرد طالبان می‌گویند، با گذشت هر روز کار شان از رونق افتاده است و درصورت که ممنوعیت […]

شماری از خیاط ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می‌گویند، مسوولان امر به معروف طالبان برای آنان هشدار داده اند که پس از این نمی‌تواند لباس‌های زنان را بدوزند.

برخی از این خیاط‌ها با انتقاد از این عملکرد طالبان می‌گویند، با گذشت هر روز کار شان از رونق افتاده است و درصورت که ممنوعیت دوخت لباس برای آنان وضع گردد مجبور می‌شوند دست از کار بردارند.

محدودیت‌ها در برابر زنان و شهروندان افغانستان از سوی طالبان روز به روز افزایش یافته است و نگرانی شماری زیادی از شهروندان را بر انگیخته است.

Recognize_Gender_Aparthied_in_Afghanistan#