هشدار طالبان به دختران نقاش: اجازه نقاشی تصویر زنان و تندیس‌های بودا را ندارید
هشدار طالبان به دختران نقاش: اجازه نقاشی تصویر زنان و تندیس‌های بودا را ندارید

  خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان و دختران بامیانی که در نمایشگاه ملی و بین المللی «امام ابوحنیفه» در هفته گذشته در شهر کابل اشتراک نموده بودند می‌گویند، پس از آنکه اثرات ساخته‌های دستی‌ شانرا که شامل تصویر چند زن و تندیس‌های بودا بودند را به نمایش گذاشته بودند، طالبان به آنان دستور دادند […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان و دختران بامیانی که در نمایشگاه ملی و بین المللی «امام ابوحنیفه» در هفته گذشته در شهر کابل اشتراک نموده بودند می‌گویند، پس از آنکه اثرات ساخته‌های دستی‌ شانرا که شامل تصویر چند زن و تندیس‌های بودا بودند را به نمایش گذاشته بودند، طالبان به آنان دستور دادند که این تصاویر را بی‌درنگ بشکنید.
این زنان می‌گویند پس از سر باز زدن از دستور نظامیان طالبان، با خشونت شدید از سوی آنان روبرو شده‌اند.

یک تن از زنان اشتراک کننده‌ که نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، گفت: «چندین تن از نظامیان طالبان پس از آنکه تصویر بودا و زنان را دیدند هشدار داده اند که این تصاویر را بشکنند و دیگر اجازه نقاشی تصویر زنان و تندیس‌ بودا را ندارند.»

همزمان با این یک بانوی نقاش دیگر در کابل تایید می‌کند که افراد طالبان با تهدید اجازه‌ی نقاشی تصویر زنان را از او سلب کرده اند. وی می‌افزاید ناگزیر است تا فرمایش‌های مشتریانش را از طریق پیام‌گیر واتساپ ویا دیگر مجراهای مجازی دریافت نماید.

این در حالی است که با گذشت نزدیک به ۲ سال از تسلط طالبان، فرمان محدودیت بر زنان سیر صعودی خود را می‌پیماید و فضا برای زنان در افغانستان تنگ‌تر و دشوار شده است.