همایشی برای ستایش از کارنامه های یک شاعر ترک تبار راه اندازی شد.
همایشی برای ستایش از کارنامه های یک شاعر ترک تبار راه اندازی شد.
مخدوم قلی فراغی که نزدیک به سه قرن قبل در افغانستان می‌زیست، در حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی به ویژه زبان ترکمنی فعالیت های چشم‌گیری انجام داده است. 

مخدوم قلی فراغی که نزدیک به سه قرن قبل در افغانستان می‌زیست، در حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی به ویژه زبان ترکمنی فعالیت های چشم‌گیری انجام داده است.

به گفته صالح محمد خلیق ریس انجمن آزاد نویسنده های بلخ مخدوم قلی فراغی را می‌توان از نام آشنا ترین فرهنگیان قوم ترکمن افغانستان به حساب آورد.

او که در دوره اساس گذاری افغانستان نوین مشغول فعالیت های فرهنگی بود، به گفته عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ روابط دیرینهء با احمد شاه ابدالی داشته و افکار این شاه پیشین افغانستان در آثار مخدوم قلی فراغی هویدا است.

در جریان همایش یادبود از این شاعر صده یازدهم شماری از فرهنگیان اشعارش را به دکلمه گرفته و او را از شعرای تکرار نشدنی در تاریخ ادبیات ترک‌تباران نامیدند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان