همزمان با روز جهانی سواد، بیش از یک میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم مانده اند
همزمان با روز جهانی سواد، بیش از یک میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم مانده اند

خبرگزاری زنان افغان: امروز هشتم سپتامبر، برابر است با روز جهانی سواد، شماری از دختران بازمانده از آموزش می‌گویند، در دوسال حکومت طالبان در افغانستان هزاران دختر از حق آموزش محروم شدند و سیاه‌ترین روزهای تاریخ را سپری کرده اند. این دختران در حالیکه آموزش را یک حق اجتماعی و فردی خود می‌دانند، می‌‌گویند هیچ‌باور […]

خبرگزاری زنان افغان: امروز هشتم سپتامبر، برابر است با روز جهانی سواد، شماری از دختران بازمانده از آموزش می‌گویند، در دوسال حکومت طالبان در افغانستان هزاران دختر از حق آموزش محروم شدند و سیاه‌ترین روزهای تاریخ را سپری کرده اند.

این دختران در حالیکه آموزش را یک حق اجتماعی و فردی خود می‌دانند، می‌‌گویند هیچ‌باور و اعتقادی تا اکنون زنان را از آموزش محروم نساخته و طالبان دین را ابزاری ساخته است تا زنان را از حق‌آموزش محروم کنند.

نجمه احمدی، دانش‌جو سال سوم دانشگاه است او می‌گویند، ادامه‌ی محرومیت بر آموزش دختران ضربه‌ی جدی بر پیکره جامعه وارد کرده و همچنان بسته بودن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، بی‌سوادی در جامعه را افزایش داده است.

با گذشت دو سال از ممنوعیت دختران از آموزش، زنان در افغانستان و بیرون از کشور، اعتراض‌های گسترده‌ی را بخاطر حق‌آموزش دختران راه اندازی کردند اما طالبان این پیکارها را با خشونت پاسخ دادند.

با این حال شماری دیگر از دختران ادعا می‌کنند که همزمان با محروم شدن زنان و دختران از حق‌آموزش و کار، صدها مورد خشونت، ازدواج‌های اجباری و خودکشی میان دختران و زنان افزایش یافته است.

سران طالبان بارها بر چگونگی برداشتن محدودیت بر آموزش دختران وعده کرده اند اما هنوز روشن نیست که وعده‌های شان چه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد.