والی طالبان در غور حکم برکناری ۹ کارمند بست سوم ادارات دولتی در این ولایت را صادر کرد
والی طالبان در غور حکم برکناری ۹ کارمند بست سوم ادارات دولتی در این ولایت را صادر کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت غور به دستور والی این ولایت، در تازه‌ترین اقدام حکم برکناری ۹ تن از کارمندان بست سوم (آمریت) ادارات مختلف دولتی این ولایت را طی یک فیصله با صدور مکتوب رسمی صادر کرده است. این نامه رسمی که در روز پنج‌شنبه گذشته (۲۲ سرطان) صادر شده کارمندان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت غور به دستور والی این ولایت، در تازه‌ترین اقدام حکم برکناری ۹ تن از کارمندان بست سوم (آمریت) ادارات مختلف دولتی این ولایت را طی یک فیصله با صدور مکتوب رسمی صادر کرده است.

این نامه رسمی که در روز پنج‌شنبه گذشته (۲۲ سرطان) صادر شده کارمندان کنونی این بست‌ها را نالایق خوانده و خواهان جایگزینی آنها با افراد لایق مطابق دیدگاه این گروه شده اند.

اسامی اشخاصی که قرار است از وظایف شان منفک شوند بدین قرار است: محمد غوث سهیل (آمر کار و امور اجتماعی)، ذبیح الله امینی فرزند جمعه خان (آمر میدان هوایی)، محمد حکیم پور (آمر مالی مستوفیت)، رفیع الله غفوری فرزند محمد جان (آمر عواید مستوفیت)، انجنیر ملک (انجنیر شاروالی فیروز‌کوه)، نیک محمد فرزند عبدالبصیر (آمر مالی و اداری ریاست معارف)، نظر محمد ثاقب فرزند عبدالغفور (آمر اطلاعات و فرهنگ)، سلطان محمد همکار (آمر قضایای دولت در ریاست عدلیه)، داکتر زلمی فرزند احمد جان (آمر پیژند قطعهٔ خاص).

طالبان پس از تسلط در افغانستان هزاران تن از کارمندان ادارات دولتی متعلق به نظام پیشین به ویژه مربوط اقوام غیر پشتون را برکنار کرده‌اند و افراد نزدیک به این گروه از قوم پشتون را جایگزین آنان کرده اند.